מקלון קוצני אוסטרלי (Australian leaf-insec)

שם מדעי: Extatosoma tiaratum
חרקים גדולים (אורך גוף הבוגר עד כ- 15 ס"מ) החיים בין ענפי אקליפטוס, בד"כ תלויים במהופך וניזונים מן העלים. כאשר מפריעים להם הם מתנודדים כעלים ברוח.
הנקבות חסרות כנפיים ועל גופן "קוצים" רבים.
הזכרים נטולי "קוצים" ובשלב הבוגר הם נעשים מכונפים.
במין זה מתקיימת רביית בתולין – הנקבות, לאחר הגיען לבגרות (בד"כ 3 – 5 חודשים) מתחילות להטיל ביצים פוריות, גם ללא זיווג.
אחת למספר ימים מוטלת ביצה אחת הנושרת ונופלת אל הקרקעית.
מביצים לא מופרות בוקעות נקבות בלבד, העתק גנטי של האם.
הצאצאים מתחילים לבקוע מן הביצים 5 – 13 חודשים לאחר ההטלה.
אורך חייהם עד שנה אחת.

הערות:

  • יש למקם את כלוב הגידול במקום חמים אך לא גלוי לשמש.
  • בתחתית כלוב הגידול יש לשים כלי מים מתאים עם ענפי אקליפטוס טריים. את הענפים יש להחליף פעם ב- 4 ימים.
  • בזמן הוצאת החרקים מהכלוב יש להקפיד לא למשוך אותם בחוזקה על מנת לא לפגוע ברגליהם. * אין צורך במצע בתחתית הכלוב.
  • על הכלוב להיות בגובה שיבטיח מקומות עמידה מתאימים (מינימום 25 ס"מ לחרקים בוגרים).
  • מזון – עלי אקליפטוס בלבד – אין צורך בכל מזון נוסף ובתוספת מים!
  • ככל החרקים גם מקלונים אלה מתנשלים מספר פעמים בתקופת גדילתם – תהליך הנמשך כמחצית השעה ומרתק לצפייה.