שלשול קליפורני – Lumbricus rubiccus

השלשול הוא תולעת טבעתית אשר גופו בנוי פרקים פרקים.

שלשולים חיים בתוך האדמה במקומות לחים בלבד. תזונתם – רקבובית אורגנית מחומר צמחי. שלשולים יוצאים אל פני האדמה (לשם הזדווגות) רק בתקופות של גשם. מרבית מיני השלשולים הם דו-זוויגיים (אנדרוגנוס – זכר+נקבה).
שלשולים נחשבים למועילים בזה שהם מתחחים את הקרקע ומשביחים אותה ע"י פיזור חומר אורגני מעוכל (נקרא הומוס).
השלשול הקליפורני קטן יותר מהשלשולים הנמצאים בישראל אך קל יותר לגדל אותו בתנאים של צפיפות בכלי הגידול.
שימושו העיקרי – כתולעים לקומפוסטציה, הן במשק החקלאי (טיפול בזבל פרות) והן במשק הביתי שם הוא מאיץ את התהליך בקומפוסטרים.
בקומפוסטר יש להוסיף מים על מנת שהמצע יישאר לח – רטוב (אך לא מימי).

חשוב לדעת:
1. במצב של תנאים לא אופטימליים (רטיבות רבה מדי, חוסר מזון, צפיפות ועוד) שלשולים מסוגלים לצאת מכלים פתוחים ע"י היצמדות בעזרת "מתח הפנים" של המים. ניתן למנוע יציאה של שלשולים ע"י תאורה מתמדת מעל כלי הגידול.
2. אחת למספר חודשים כדאי להעביר את השלשולים למצע חדש. זאת ניתן לעשות ע"י ריכוז כל השלשולים בנקודה רטובה בכלי במהלך תקופה בה המצע עובר ייבוש מבוקר.